resveratrol

РОЛЬ КОЕНЗИМУ Q10 У СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ

Оприлюднено

Коензим Q10 (CoQ10), також іменований убіхіноном, є одним із важливих факторів, що забезпечують правильний перебіг життєвих процесів клітини. Завдяки чудовим біологічним властивостям він опиняється в центрі уваги все більше фахівців з багатьох галузей медицини.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ COQ10

CoQ10 є важливим елементом дихального ланцюга – бере участь у мітохондріальному транспорті електронів, обумовлює правильне виробництво та використання високоенергетичних сполук фосфору. Він також є одним з найважливіших ліпофільних антиоксидантів, який запобігає утворенню вільних радикалів, окислювальним модифікаціям білків, ліпідів і ДНК і сприяє регенерації іншого сильного ліпофільного антиоксиданту – альфа-токоферолу (табл. 1).

Таблиця 1. Біологічні функції CoQ10 [1]

Перенесення електронів у:
• мітохондріальному дихальному ланцюгу
• позамітохондріальному транспорті електронів
Антиоксидантна активність в ліпідній фазі
Регулювання фізико-хімічних властивостей біологічних мембран:
• стабілізація клітинних мембран, що робить їх стійкими до протеаз і фосфоліпази А
• вплив на цілісність вільних іонних каналів
Участь в активації білків зчеплення мітохондрій і білків сигнальних кіназ, а також у виробництві дисульфідних містків (у бактерій)
Вплив на кількість бета-2-інтегринів на поверхні моноцитів крові
Профілактика епітеліальної дисфункції (шляхом підвищення концентрації NO)

Ці властивості виправдовують використання CoQ10 при захворюваннях, які можуть виникнути внаслідок недостатнього виробництва енергії або продуктивності вільних радикалів.

ПРИЧИНИ ДЕФІЦІЇ COQ10 В ТІЛІ

У зв’язку з тим, що убіхінон у природі зустрічається повсюдно (його міститься практично в кожній їжі – таблиця 2), вважалося, що не можна говорити про авітаміноз Q10. Однак результати багатьох досліджень, проведених насамперед Folkers et al. підтверджують, що дефіцит CoQ10 може вплинути лише на певні органи. При хворобливих станах, що порушують роботу органів і тканин, місцевий біосинтез недостатній і вимагає перерозподілу по кровотоку для повного його вмісту.

Таблиця 2. Вміст CoQ10 у вибраних випробовуваних харчових продуктах [1].

Харчовий продукт CoQ10 [мкг/г]
м’ясо північного оленя 157.9
олія каноли 63.5
яловичина 36.5
свиняча печінка 22.7
свиняча шинка 20.0
тунець 15.9
Оселедець 15.9
курка 14.0
форель 8.5
чорна смородина 3.4
цвітна капуста 2.7
горох 2.7
йогурт 2.4
квасоля 1.8
морква 1.7
полуниця 1.4
помаранчевий 1.4

Внутрішньокорпоральний дефіцит CoQ10 може бути викликаний [4]:
1.порушенням синтезу через:
a. недоїдання
б. генетично обумовлені дефекти клітин або їх пошкодження різними патогенними факторами
2. знижений вміст убіхінонів у раціоні
3. Підвищений попит.

Основною причиною низької ефективності біосинтезу убіхінону є дефіцит основних субстратів. необхідні для його перебігу, перш за все, фенілаланін, тирозин і жирні кислоти. Процес синтезу включає кілька реакцій, що вимагають їх безперебійного проходження, наявність багатьох коферментів, у тому числі вітамінів В2, В6 і В12, фолієвої та пантотенової кислот, а також деяких мінералів – фтору, магнію, кальцію. Дефіцит субстрату та коензиму робить біосинтез CoQ10 менш ефективним, що зменшує його ендогенні ресурси. Бо така ситуація може виникнути під час лікування для схуднення, метаболічних захворювань (наприклад, фенілкетонурії) або прийому певних ліків, таких як інгібітори редуктази HMG-CoA.

Дефіцит CoQ10 в організмі також може бути наслідком специфічних харчових звичок (нижчий вміст убіхінонів у вегетаріанській дієті, занадто низький вміст жирів, занадто одностороннє) або шлунково-кишкових захворювань. Окрема причина – переробка їжі – варіння або спалювання призводить до втрати близько 50% убіхінонів, а від сушіння та ферментації втрати можуть бути ще більшими.

На думку деяких дослідників [4] Дефіцит CoQ10 може бути результатом підвищеної потреби в цій речовині, наприклад, під час інтенсивних фізичних навантажень (спортсменів) і в станах, що супроводжуються прискореною трансформацією енергії, наприклад, при гіперактивності щитовидної залози. Його дефіцит відзначається при таких захворюваннях, як збої в роботі м’язів, нервової системи або печінки. Також було помічено, що вміст CoQ10 в різних тканинах і органах у літніх людей менше, ніж у молодих людей (наприклад, у серці у віці приблизно 40 років є лише 3/4 цього коензиму в порівнянні з групою з 19 осіб). -21-річний, а до 70-75 років його кількість знижується до половини початкової величини) та у курців. Дефіцит убіхінону також може бути наслідком застосування фармакотерапії або променевої терапії.

Клінічна картина дефіциту коензиму Q10 у людини неоднозначна. Його наслідком є ​​дефіцит енергії, що в результаті може порушити працездатність клітини, тканини або всього організму. У початковий період у них можлива поява ознак синдрому хронічної втоми. Симптоми частини тоді починають домінувати в тих органах, в яких найбільший дефіцит цієї сполуки; особливо це стосується компонування кровообігу, обміну речовин, процесів відновлення, імунної системи [1].

КОЕНЗИМ Q10 І ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ

Загальні аспекти

CoQ10 є важливим компонентом ланцюгової дихальної системи, а тому надзвичайно важливою ланкою в циклі реакцій, що ведуть до вироблення аденозинтрифосфату (АТФ). Відомо, що ступінь зниження ЧСС пропорційна ступеню дефіциту АТФ в кардіоцитах. Отже, з наведених вище фактів можна зробити наступне підтвердження висновку: Дефіцит міокарда CoQ10 може знижувати його ефективність. Це було підтверджено результатами багатьох клінічних досліджень, у яких було встановлено, що вміст CoQ10 в серцевому м’язі був нижчим, при цьому ступінь серцевої недостатності був вищим [4]. Правда, не було до кінця з’ясовано, чи низькі рівні коензиму Q10 є основною причиною чи наслідком захворювання серця, однак,

Порушення кровообігу

Перші клінічні випробування застосування CoQ10 при лікуванні серцевої недостатності, проведені в Японії в 1967 році. Позитивні спостереження японських дослідників спонукали клініцистів з інших країн отримати власний досвід щодо корисності CoQ10 в терапії серцево-судинних захворювань.

Ось кілька прикладів:

 • Langsjoen та ін. [3] порівняли ефективність убіхінону та плацебо у пацієнтів із циркуляторною недостатністю III та IV класів за даними NYHA. CoQ10 призначали перорально в дозі 99 мг/добу (3 x 33 мг) протягом 12 тижнів. Усі обстежені отримували наперстянку та лікарські сечогінні засоби, 81 % пацієнтів одночасно отримували судинорозширювальні препарати, 30 % — антиаритмічні та 20 % — пероральні антикоагулянти. Були отримані наступні результати:

1. середня концентрація CoQ10 в крові пацієнтів була нижчою, ніж у здорових осіб2. Після 12 тижнів застосування CoQ10 його концентрація в крові статистично достовірно зросла
3. після припинення прийому CoQ10 і через 12 тижнів після прийому плацебо концентрація убіхінону в крові статистично достовірно знизилася
4. Під час застосування CoQ10 виявилося сприятливим зміна, в т.ч. з точки зору: розмірів частоти серцевих скорочень, удару та фракції викиду лівого шлуночка та фізичної активності,
5. Побічних ефектів CoQ10 не спостерігалося
. 6. Не було виявлено побічних ефектів CoQ10 з іншими одночасно введеними препаратами.

 • Баджіо та ін. [4] представили результати багатоцентрового дослідження ефективності та безпеки CoQ10 у 2359 пацієнтів із застійною серцевою недостатністю. Більшість людей одночасно отримували дигіталіс, діуретики та/або інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту. Терапевтичні ефекти оцінювали через 3 місяці у відсотковому відношенні розв’язання основних симптомів і за класом по відношенню до результату дослідження, тобто до початку введення CoQ10. Деякі з отриманих результатів наведені в таблиці 3. Симптоми побічних ефектів були виявлені у 1,4% пацієнтів, зазвичай вони були легкими. Не можна виключати, що вони були пов’язані з паралельною традиційною терапією. Якість життя покращилася у понад 50% пацієнтів.

Таблиця 3. Вплив CoQ10 на деякі симптоми
у пацієнтів із серцевою недостатністю [4]

Симптом захворювання Розв’язання симптомів
у відсотках від кількості
оцінюваної групи
Ціаноз 78,7
Набряк 78,1
Збільшена печінка 49,3
Задишка 52,8
Дратівливість 63,4
Безсоння 62,9
Запаморочення 73,1

CoQ10 в дозі 2 мг/кг маси тіла.

Механізм дії CoQ10 при серцевій недостатності повністю не пояснений [3]. Я вважаю, що це пов’язано з:

 1. сприятливо впливає на функціонування дихального ланцюга
 2. поліпшення синтезу та утилізації АТФ
 3. нейтралізації вільних радикалів
 4. попередження перевантаження клітин серцевого м’яза іонами кальцію
 5. зменшення периметра судинного опору.

Деякі автори вважають, що CoQ10 також може протидіяти наслідкам підвищеної концентрації альдостерону у пацієнтів із серцевою недостатністю. Масака і Кумагай показали, що CoQ10 знижував концентрацію альдостерону в крові щурів, в результаті зменшував приплив кальцію в клітини надниркових залоз і пригнічував гідроксилювання стероїдів.

Кучарська та інші представили результати вимірювання рівня CoQ10 у серцевому м’язі та крові 34 пацієнтів після пересадки серця. Вони вказують на те, що у пацієнтів з діагностованими симптомами відторгнення трансплантата яйцеклітини концентрація убіхінону була значно нижчою, ніж у групі людей без ознак відторгнення трансплантата. На цій основі автори цього дослідження пропонують використовувати вимірювання концентрації CoQ10 в біоптатах м’яса Печія як хороший маркер відторгнення пересадженого серця. При цьому звертають увагу на те, що дефіцит коензиму в пересадженому серці може порушити його біоенергетику і розвинути серцеву недостатність [10].

Підтвердженням правильності пропозиції Кучарської та інших є результати дослідження Моравесика, який дав CoQ10 пацієнтам до операції на серці (шунтування) у дозі 180 мг на добу за 21-28 днів до операції та протягом 3 місяців після операції. . Виявлено, що в основному всі мають нульову післяопераційну смертність.

Висновок з цих досліджень здається очевидним – після прийому добавок слід включити в процедури кардіохірургії відповідні дози CoQ10.

Ішемічна хвороба серця

Суть ішемічної хвороби серця полягає у відсутності балансу між потребою в кисні та його кількістю, що надходить до цього органу. Ішемія міокарда призводить до депресії внутрішньоклітинного рН, зниження синтезу АТФ і рівня калію і збільшення вмісту натрію і кальцію. Серйозним наслідком ішемії є збільшення виробництва вільних радикалів, які окиснюють ліпіди клітинних мембран та інші внутрішньоклітинні компоненти, у тому числі ферменти дихального ланцюга. Порушена динаміка метаболічних процесів може бути покращена шляхом доставки речовин, які діють в кардіоцитах дихального ланцюга, і тому, перш за все, вирішальне значення для правильного функціонування цієї складної ферментної системи є сполукою, як CoQ10.

CoQ10, активуючи вироблення енергії в мітохондріях, може підтримувати запаси АТФ в клітинах і підтримувати рН в межах норми. Це забезпечує належний потік іонів кальцію в клітини та їх взаємодію з скоротливими елементами. Стабілізуючи клітинну мембрану, він позитивно впливає на вільні кальцієві канали. Ефективно запобігає раптовим функціональним порушенням і структурі міокарда при ішемічних станах. Деякі дослідники вважають сприятливим вплив CoQ10 у пацієнтів з ішемічною хворобою серця є результатом реологічного поліпшення властивостей крові. Він полягає у зниженні його в’язкості [3].

Сінгх Р. показав, що введення CoQ10 в дозі 120 мг на добу у 144 осіб з гострим інфарктом міокарда в рандомізованих подвійних сліпих дослідженнях значно зменшувало частоту нападів болю і розладів ритму і дисфункції лівого шлуночка. У групі, яка отримувала убіхінон, була також менша кількість раптових смертей за чотиритижневий період спостереження.

Ішемічна хвороба серця частіше зустрічається у людей похилого віку. Результати численних досліджень свідчать про те, що вміст CoQ10 в серцевому м’язі у людей цієї вікової групи він знижений. За словами Розенфельдта та співавт., принаймні з цієї причини є виправдання для профілактичних добавок CoQ10, особливо літнім людям із захворюванням ішемічної хвороби серця.

Було виявлено, що CoQ10 сприяє виробленню і використанню АТФ через серцевий м’яз піддається електричної стимуляції. Крім того, було відзначено, що ця сполука прискорює споживання лактату або навіть зменшує їх вироблення в ішемізованому серці. Тут також варто нагадати, що CoQ10 уповільнює процес, блокуючи окислення атеросклеротичних ЛПНЩ [3].

Цікаві дані були зібрані під час багатоцентрових тимчасових тестів, проведених італійськими лікарями щодо терапевтичної ефективності CoQ10 у пацієнтів зі стабільною стенокардією. Порівнювали дві великі групи: ті, хто отримував лікування у звичайній формі, та отримували добавки убіхінон. Було виявлено, що приєднання CoQ10 покращило якість життя пацієнтів за рахунок зменшення частоти епізодів болю. Це також менше. Необхідно збільшити дози коронарних препаратів. Помічено, що профілактичне застосування CoQ10 у пацієнтів перед шунтуванням ІХС, захищає від впливу дії вільних радикалів, знижує ризик їх виникнення симптомів невеликого рецидиву та порушення серцевого ритму.

Атеросклероз

Вважається, що у пацієнтів з атеросклерозом та у пацієнтів з ішемічною хворобою серця низька концентрація CoQ10 в крові. За словами Ханакі, високий коефіцієнт концентрації ЛПНЩ/CoQ10 у плазмі може бути важливим фактором, що підвищує ймовірність розвитку цих захворювань.

Убіхінон пригнічує біосинтез холестерину в печінці та знижує його концентрацію в крові [Krishnaiak et al.], однак найбільш важливим є його вплив на окислення ЛПНЩ. Деякі автори вважають, що відновлена ​​форма убіхінону захищає ЛПНЩ від перекисного окислення ефективніше, ніж вітамін Е або бета-каротин. Це пояснюється тим, що CoQ10 знаходиться на передовій захисту клітин від активних форм кисню, запобігаючи реакції вільних радикалів з компонентами клітинних мембран і ліпідами плазми [3]. Це може бути одним із важливих факторів у профілактиці атеросклерозу. Слід підкреслити, що згадані вище гідрофобні антиоксиданти можуть взаємодіяти один з одним. Убігідрохінон відновлює радикал токоферолу до токоферолу, а альфа-токоферол регенерує бета-каротин.

Дігієзі та ін. Призначали CoQ10 у дозі 100 мг на добу протягом 10 тижнів пацієнтам з гіпертонічною хворобою і виявили значні статистичні значення зниження загального холестерину в крові, збільшення фракції ЛПВЩ. На думку цих авторів, екзогенний убіхінон може мати особливо сприятливий ефект у людей з гіперхолестеринемією, знижуючи ризик ішемічної хвороби серця та гіпертонії.

Незвично висока концентрація CQ10 міститься в крові інуїтів, що, безсумнівно, є відображенням їх дієти. Слід підкреслити, що для інуїтів характерна низька захворюваність на атеросклероз та ішемічну хворобу серця.

Гіпертонія

При артеріальній гіпертензії периферична підвищується судинний опір. У його викликанні на симптом відіграють гуморальні фактори, системні нервові та ауторегуляторні механізми. Динаміка вазоконстрикції та розслаблення визначається правильно протікаючими біоенергетичними процесами. Таким чином, дефіцит CoQ10 може посилити механізми, які призводять до збільшення периферичного опору, тим самим підвищуючи кров’яний тиск.

Digiesi V. та ін. [3], які у пацієнтів з артеріальною гіпертензією застосовували CoQ10 у дозі 100 мг на добу протягом 10 тижнів. Початкова концентрація убіхінону в крові становила 0,64 ± 0,1 мкг/мл, а після лікування підвищилася до 1,61 ± 0,3 мкг/мл. Встановлено, що скарги на систолічний і діастолічний артеріальний тиск корелювали з підвищенням концентрації CoQ10 в крові. Ця реакція була викликана значним зниженням периферичного опору. Було зафіксовано одночасне зниження загального холестерину та підвищення фракції ЛПВЩ у крові. Не спостерігається при цьому змін вмісту калію та ендотеліну та реніну в крові та виведення альдостерону з сечею.

Цікавими є спостереження Langsjoen et al. [4], які оцінювали ефективність у 109 пацієнтів CoQ10, забезпечених раніше використовуваними гіпотензивними препаратами. Убіхінон вводили в дозі в середньому 225 мг на добу протягом приблизно 13 місяців. Артеріальну гіпертензію оцінювали за функціональним класом NYHA та визначали значення систолічного тиску та діастолічного.

У переважної більшості пацієнтів було отримано значне зниження артеріального тиску, а у деяких вдалося зменшити кількість вживаних гіпотензивних препаратів. Автори роботи дійшли наступних висновків:

 • введення CoQ10 пацієнтам із внутрішньою гіпертензією може значно покращити клінічне та значне зниження артеріального тиску (як систолічного, так і діастолічного), незважаючи на перерву у більшості пацієнтів із застосуванням усіх інших антигіпертензивних препаратів;
 • екзогенний CoQ10, покращуючи функцію лівого шлуночка в діастолічному діапазоні, знижує ступінь компенсаторної нейрогуморальної активації;
 • незважаючи на введення дуже великих доз (у середньому 225 мг на добу) і отримання високого рівня CoQ10 в крові, не спостерігалося більш серйозних побічних ефектів або взаємодії з іншими ліками.

Слід підкреслити, що в деяких моделях артеріальної гіпертензії антигіпертензивна дія CoQ10 тривала деякий час після відміни препарату.

КОЕНЗИМ Q10 ТА ЗАХВОРЮВАННЯ М’ЯЗІВ

В етіопатогенезі деяких захворювань м’язів важливу роль, часто, відіграє генетично обумовлений дефект обміну речовин. Результати гістопатологічних та біохімічних досліджень вказують на ряд структурно-функціональних порушень м’язів клітин, особливо актуальні для мітохондрій – вони характеризуються неправильним розміром, формою, хаотичним гребінчастим розташуванням, накопиченням ліпідів та глюкогену та кристалічними включеннями. Не працює також нормальне респіраторне ланцюг мітохондрій, яке проявляється порушенням вироблення та споживання енергії. В результаті у них розвиваються клінічно розвиваються симптоми метаболічної міопатії, лікування яких часто не дуже ефективно. Тому певну надію викликає можливість корекції метаболічних порушень, що лежать в основі цих захворювань, екзогенним CoQ10.

Наприклад, було помічено, що введення убіхінону генетично обумовленої м’язової дистрофії мишей покращує їх фізичну працездатність і продовжує життя. Подібні результати були отримані у людей, які страждають на поліміопатії та оніміння м’язів. Значно підвищилася фізична працездатність і нормалізувалися біохімічні порушення, тобто в першу чергу знизився рівень креатинфосфату плазми кінази [4].

У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні Folkers et al. призначали 12 пацієнтам протягом 3 місяців з м’язовою дистрофією 100 мг CoQ10. Спостерігається збільшення фракції викиду лівого шлуночка, а також поліпшення загального самопочуття у 4 з 8 пацієнтів. З точки зору суб’єктивної симптоматики, було досягнуто підвищення толерантності зусиль, полегшення болю на ногах, кращого контролю функцій нижніх кінцівок і меншої мученицької смерті [5].

У 1998 році Judy et al. оцінено вплив добавок CoQ10 на самопочуття людей із синдромом хронічної втоми, під час якого порушується вироблення енергії в мітохондріях зберігається – в результаті ваша здатність до фізичних вправ значно знижується зусилля і максимальна тривалість його виконання . Перш за все, було помічено, що у пацієнтів з цієї причини підвищується концентрація проковтування CoQ10 в крові і м’язах. Застосування цим людям убіхінону в дозах 100 і 300 мг на добу помітно підвищувало його рівень в крові і тканинах і підвищувало їх здатність до подолання фізичних зусиль; ефект був більший після більшої дози. Однак після припинення лікування (через 60 і 90 днів) стан пацієнтів повертався до стану до лікування.

КОЕНЗИМ Q10 ТА ПАРОДОНТОЗ

Лікування захворювань пародонту через їх складну етіологію представляє серйозні труднощі. Основним фактором, що спричиняє запалення, є наліт на пародонті. Бактеріальна інфільтрація до тканин пародонту також може призвести до порушення локальної активності імунної системи [3].

Відомо, що всі процеси відновлення, включаючи перидентальні тканини, вимагають ефективного виробництва енергії, значною мірою залежно від відповідної кількості убіхінону. Роботи над впливом CoQ10 на захворювання пародонту почалися близько 20 років тому в численних центрах Сполучених Штатів [серед інших Wilkinson et al.], Японії [Shizukuishi et al.], а нещодавно в скандинавських країнах [Nylander and Nordlund, Moe ]. Зібрані на даний момент дані свідчать про те, що екзогенний CoQ10, який виявляється непропорційним у процесі виробництва високоенергетичних сполук фосфору, сприятливо впливає на локальний рівень імунного захисту запаленої ясен. Крім того, вплив на бактеріальну флору порожнини рота через вогнище ураження її складу та ферментативної активності [4].

Знижені рівні були виявлені в численних дослідженнях убіхінону в біоптатах ясен у 60-96% пацієнтів із захворюваннями пародонту, а в 86% випадків низькі концентрації цієї речовини в лейкоцитах [5]. Це відкриття ясно показує, що пародонтопатія часто асоціюється з дефіцитом CoQ10.

Було відзначено, що особливо сприятливий вплив на деякі симптоми пародонтиту надає одночасне введення CoQ10 в цілому та місцево (у промежинні кишені). В результаті такої терапії кровоточивість ясен і набряк і рухливість зубів зменшилися, глибина і кількість кишень бл. і обсяг гнійного виділення. Поліпшення клінічного стану корелювало зі збільшенням активності ферменту, що залежить від CoQ10, у зібраних пробах ясен та підвищенням рівня убіхінону в крові [3].

Вплив CoQ10 на зміни пародонту можна посилити, якщо приймати його разом з вітаміном B6. Mc Ree та співавт., Використовуючи цей метод терапії, показали помітне поліпшення в оцінці індикатора гінгівіту і зменшення кількості бактерій. Більше того, вони виявили специфічну кореляцію між станом покращення та активністю системи при оцінці продукції IgG та співвідношенням Т4/Т8 [9].

КОЕНЗИМ Q10 І СТІЙКИЙ ДО ПРОЦЕСІВ

Проліферація і диференціація клітин, а також вироблення антитіл є біоенергетичними процесами. Таким чином, дефіцит CoQ10 в організмі людини може заважати здатності організму підтримувати ці процеси на належному рівні. Припущення, що це підтверджується спостереженнями, що вказують на підвищення концентрації імуноглобуліну G у сироватці крові у пацієнтів, які приймають CoQ10 при захворюваннях серцево-судинної системи, цукровому діабеті або раку. У наступних дослідженнях виявлено не тільки підвищення рівня імуноглобуліну G, а й кількості лімфоцитів Т4 і збільшення співвідношення лімфоцитів Т4 до Т8 [3].

На докази сприятливого впливу CoQ10 на імунну систему впливає також оцінка цієї речовини щодо перебігу інфекцій та деяких неопластичних захворювань. Введення убіхінону мишам з гранулоцитопенією, інфікованим гнійною паличкою синього кольору, значно підвищує виживання тварин. Усі інфіковані незахищені миші коензимом загинули через 2 дні, а коли більше 50% мишей вводили CoQ10, він вижив [4]. Sciaglione та ін. Показано, що у людей, які отримували CoQ10 в дозі 180 мг титр антитіл на добу протягом 3 місяців після вакцинації проти вірусного гепатиту типу B був значно вище, ніж у групі, яка отримувала плацебо. Це спостереження підтвердили Barbieri et al. CoQ10 ні, з іншого боку, він впливає на концентрацію медіаторів запалення, таких як: тромбоксан В2, лейкотрієн В4, простагландин Е2,

Дослідження впливу убіхінону на перебіг деяких. Вебер та ін. відверто різке зниження рівня CoQ10 в крові дітей з онкологічними захворюваннями системи кровотворення (до 50%), а активація традиційної хіміотерапії викликала подальше зниження цього рівня. Автори припускають, що низькі значення убіхінону ​ можуть бути результатом підвищеного окисного стресу та прискореного метаболізму в неопластичних тканинах. Це питання стало предметом дослідження клінічних випробувань Mari et al. Вони помітили, що у хворих на рак товстої кишки, легенів і молочних залоз відбувається значне зниження рівня CoQ10 в крові, якому можна протидіяти, даючи цю речовину лікування в дозі 300 мг на добу. Також отримано таким чином підвищення загальної витривалості антиоксиданту, що визначається в крові хворих [4].

У дослідженнях Lockwood et al., в яких CoQ10 вводився разом з іншими антиоксидантами 32 жінкам з раком молочної залози, у 6 були отримані ремісії (підтверджені, серед іншого, тестами рентгенівських променів). У решти 26 пацієнтів також відмічено клінічне покращення, що дало змогу значно зменшити дози знеболюючих препаратів (морфіну).

Він зосереджує свою промову на цих проблемах Ходжеса на Першій конференції Міжнародної асоціації коензиму Q10, ставлячи драматичне запитання: «Чи відіграє CoQ10 роль у лікуванні раку?» На його думку, є повне виправдання для застосування CoQ10 у онкохворих – не лише для заповнення дефіциту, а й для досягнення конкретних терапевтичних результатів. Ходжесс припускає необхідність значного збільшення доз CoQ10 разом з іншими окислювачами (такими як вітамін Е, селен) і ненасиченими кислотами жирної їжі [4].

КОЕНЗИМ Q10 ТА ЦІАБЕТ

Цікавим полем дослідження корисності CoQ10 в лікуванні виявляється цукровий діабет, особливо 2 типу. Вже багато років відомо, що у хворих на цукровий діабет у крові виражений дефіцит убіхінону. Деякі автори бачать роль дефіциту цієї сполуки в етіопатогенезі цукрового діабету. Подразник, що посилює активність мітохондріального тіла, дихальний ланцюг є критичним компонентом механізму передачі сигналу, завдяки якому підвищений рівень глюкози в крові підвищує секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози. Здається, що особливо важливу роль у цьому відношенні відіграє належна мітохондріальна функція гліцерол-3-фосфатдегідрогенази. Передбачається, що у діабетиків експресія цього ферменту знижена. Низький рівень коензиму Q10 в організмі хворих на цукровий діабет може погіршити його функцію ще більше,

Японські дослідники продемонстрували, що в кількох випадках покращується функція бета-клітин підшлункової залози та контролюється швидкість метаболізму у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, які отримують добавки CoQ10. Не можна виключати, що ця реакція була результатом покращення активності мітохондріальних ферментів у клітинах бета. Liou C. та ін. Спостерігали поліпшення функції бета-клітин підшлункової залози після застосування CoQ10 у пацієнта з мітохондріальною енцефалопатією, синдромом лактоацидозу з епізодами, подібними до інсульту та цукрового діабету [3].

КОЕНЗИМ Q10 ТА ОЖИРНЯТТЯ

Виявилося, що у більшості людей з ожирінням дефіцит CoQ10 є важким. Пацієнти з ІА з ожирінням отримували лише дієту, а пацієнти, які дотримувалися цієї дієти, приймали додатково 100 мг убіхінону щодня. Втрата ваги у другій групі була втричі більшою. Це стосувалося переважно всіх людей з ожирінням з діагнозом дефіцит CoQ10 [4].

Схильність до ожиріння в деяких випадках пов’язана з порушенням вироблення енергії. Так, аномалія може бути частково генетично обумовлена. Люди з сімейним ожирінням в інтерв’ю мають на 50% знижений термогенез після їжі, що свідчить про наявність вродженого дефекту витрат енергії [5].

КОЕНЗИМ Q10 ТА ПРОЦЕСИ ДЕТОКСИКАЦІЇ

Детоксикація шкідливих речовин навколишнього середовища і ліків дуже велика за рахунок процесу окислення, а точніше – в процесі фосфорилювання, для якого необхідний CoQ10. Найбільш вражаючі результати зниження токсичності ліків убіхіноном досягнуто при застосуванні адріаміцину (читай: «Взаємодія ліків CoQ10»).

Також цікавим є оцінювальне дослідження А. Дюгоша про вплив на працівників лакофарбових фабрик шкідливих факторів на робочому місці. Встановлено, що введення CoQ10 зменшує певну токсичну дію органічних розчинників на працюючих серед них. У людей, які отримували CoQ10 в дозі 30 або 60 мг на добу протягом чотирьох тижнів, було виявлено статистично значуще зниження продукції перекисного окислення ліпідів [11].

Було помічено, що профілактичне введення CoQ10 знижує ризик розвитку раку у мишей, викликаного дибензопіреном, і подовження шкодить виживанню цих тварин. Сприятливий вплив CoQ10 на вищезгадані параметри збільшувався разом із застосованою дозою.

КОЕНЗИМ Q10 ТА НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Як неодноразово згадувалося, CoQ10 є важливим компонентом ланцюга транспортування електронів і важливим антиоксидантом, що грає важливу роль як в мітохондріях, так і в мембранних телефонах. При порушенні цих процесів вони відіграють важливу роль у різних нейродегенеративних процесах. Є дані про причетність цих порушень до хвороби Альцгеймера, хвороби Гентінгтона (хореї), хвороби Паркінсона та розсіяного склерозу. Протягом багатьох років проводилися випробування на підтримку лікування цих захворювань за допомогою CoQ10. Зібрані на даний момент дані є стимулом для застосування убіхінону в комбінованій терапії як доповнення до перевірених терапевтичних схем, але все ще вимагають об’єктивної документації [4].

КОЕНЗИМ Q10 І СТАРІННЯ

Деякі описують процес старіння як універсальний дефіцит біоенергії, що виникає внаслідок переважання окисних процесів (оксидативний стрес) і нездатності відновити енергію клітин, тканин і всього організму.

Експериментальним підтвердженням ефективності CoQ10 у затримці процесу старіння є результати досліджень Блізнякова, який у 1980 році опублікував результати тривалого застосування CoQ10 на мишах. Виявилося, що миші, які отримували убіхінон, жили набагато довше, ніж миші контрольної групи. Середня тривалість життя контрольних мишей становила 20 місяців, а мишей, які отримували CoQ10, 31,2 місяця – тривалість життя збільшилася на 56%.

Автори дослідження виявили, що миші, яким давали CoQ10, незважаючи на плин часу, зазвичай були активними, і їх зовнішній вигляд був явно кращим, ніж у контрольних тварин. Таким чином, результати дослідження Блізнякова показують, що введення CoQ10 мишам і заповнення його дефіциту в процесі старіння може значно продовжити життя. Не можна виключати, що це може стосуватися лише мишей [4].

ВЗАЄМОДІЯ КОЕНЗИМ Q10

Взаємодія CoQ10 з іншими препаратами до кінця не вивчена. Більшість даних стосується взаємодії убіхінону з антрацикліновими антибіотиками, особливо доксорубіцином. Механізм взаємодії цих двох речовин на рівні серцевого м’яза складний і зводиться до:

 1. протилежний вплив на активність ферментів дихального ланцюга
 2. захист мембранних ліпідів та інших клітинних структур від впливу вільних радикалів, що утворюються при біотрансформації доксорубіцину
 3. ймовірність конкуренції через наявність хінонової групи в обох сполуках за один і той же рецептор у серцевому м’язі.

Слід підкреслити, що CoQ10, знижуючи кардіотоксичність доксорубіцину, не послаблює його протипухлинну дію. Доксорубіцин руйнує клітини, блокуючи синтез ДНК і РНК і пошкоджуючи процеси репарації ДНК. І цю дію пригнічує CoQ10. Ця сполука захищає клітину серцевого м’яза від руйнівної дії вільних радикалів, що утворюються в процесі біотрансформації антрацикліну.

Мітоміцин С, циклофосфамід і 5-фторурацил мають інгібуючий, хоча і слабкіший вплив на ферменти дихального ланцюга [3].

Результати досліджень групи японських дослідників свідчать, що діазоксид і метилдопа пригнічують активність дегідрогенезу сукцината, а пропранолол, метопролол, гідралазин, клонідин і гідрохлоротіазид знижують активність НАДН-оксидази. Деякі психотропні препарати, антидепресанти та пероральні антидіабетики також знижують активність ферментів дихального ланцюга. Теоретично всі ці препарати можуть блокувати дію CoQ10.

Додавання CoQ10 до стандартної терапії артеріальної гіпертензії або недостатності кровообігу покращило гемодинамічні параметри (зниження артеріального тиску, збільшення серцевого викиду) та загальний стан здоров’я. Danysz та ін. [4] показали, що CoQ10 подовжує антигіпертензивну дію еналаприлу та нітрендипіну. Це спостереження підтверджується більш ранніми припущеннями інших авторів про можливість зниження доз гіпотензивних препаратів у людей з артеріальною гіпертензією, одночасно одержуючи екзогенний CoQ10.

Хамада та ін. У дослідженні на здорових добровольцях помічено, що CoQ10 скасував негативні інотропні ефекти пропранололу.

У експерименті на ізольованих серцях щурів було показано, що одночасне введення L-карнітину та CoQ10 до перфузійної рідини мало сильніший вплив на серцевий викид та концентрацію АТФ, ніж будь-яка з цих речовин окремо.

Синергізм дії карнітину і CoQ10 відбувається в кількох площинах [3]:

 • Карнітин збільшує споживання довголанцюгових жирних кислот, забезпечуючи їх транспортування всередину мітохондрій, де вони піддаються бета-окисленню. Цей процес є важливим джерелом енергії для клітини. У разі дефіциту карнітину жирні кислоти етерифікуються, а не окислюються
  і накопичуються в цитоплазмі у вигляді тригліцеридів. CoQ10 стимулює цей процес шляхом повторного окислення відновлених коензимів (NADH і FADH2) у дихальному ланцюгу.
 • Карнітин знижує концентрацію ЛПДНЩ і хіломікронів, прискорюючи їх метаболізм. У той же час він підвищує концентрацію ЛПВЩ. Екзогенний CoQ10 пригнічує біосинтез холестерину шляхом зворотного блокування синтезу мевалонатної кислоти, попередника як CoQ10, так і холестерину.
 • Взаємодія між цими сполуками особливо виражена при раптовому підвищенні енергетичних потреб тканин (зусиль) або при певних патологічних станах. Дефіцит карнітину та CoQ10 обмежує здатність задовольняти ці потреби.
 • І карнітин, і CoQ10 захищають клітинні мембрани від шкідливих факторів. Перша з цих сполук захищає мембрани від впливу довголанцюгових жирних кислот (вони діють як миючі засоби). Другий діє як сильний антиоксидант, захищає відновлені сульфгідрильні групи та стабілізує клітинні мембрани.
 • Було помічено, що CoQ10 і карнітин мають набагато більший вплив, ніж будь-який препарат окремо, на енергетичні ресурси та пул аденінових нуклеотидів у відділах серцевого м’яза щурів, які зазнають гіпоксії, реперфузії або хімічної депресії дихання. Також було відмічено, що комбіноване застосування CoQ10 з карнітином має більш сильний захисний ефект на серце, оброблене доксорубіцином, ніж використання будь-якої з цих речовин окремо.

Останнім часом була висвітлена взаємодія статинів з CoQ10. Статини використовуються для лікування гіперхолестеринемії, і їх ефективність оцінюється дуже високо. Механізм дії заснований на інгібуванні 3-гідрокси-3-метилглутарил-ацетил-КоА-редуктази. Однак виявилося, що блокування цього ферменту також зменшує біосинтез CoQ10. Як наслідок, можуть бути порушені багато органів, в т.ч. серця, м’язів і печінки [3].

За словами Є. Блізнакова, деякі побічні ефекти під час терапії статинами, наприклад, міалгія, міопатія, рабдоміоліз, периферична нейропатія, шлунково-кишкові скарги, ураження печінки, ініціація або прискорення розвитку катаракти та раку, можуть бути непрямим або безпосереднім наслідком цього лікування CoQ10. Було припущено, що комбіноване застосування цих препаратів та екзогенного CoQ10 може знизити ризик цих ускладнень.
[12].

Петля та ін. Оцінювали вплив алкоголю та ловастатину, введених окремо або разом, на концентрацію антиоксидантів (альфа-токоферолу, ретиноїдів та CoQ10) та продуктів перекисного окислення ліпідів у печінці та плазмі крові щурів. Інша група тварин отримувала CoQ10 одночасно з досліджуваними сполуками. Встановлено, що алкоголь знижував вміст коензиму в печінці щурів в середньому на 40%. CoQ10 усуває негативний вплив алкоголю або ловастатину на це явище. Однак він не був ефективним у разі одночасного застосування алкоголю та ловастатину.

Watts та ін. Помітили, що пацієнти, які отримували симвастатин, мали нижчу концентрацію CoQ10 і нижче співвідношення CoQ10/холестерин, ніж у контрольної групи. Спостереження цих авторів підтверджують гіпотезу про необхідність використання CoQ10 у користувачів статинів.

У 1994 році була опублікована доповідь, яка вказує на можливе зниження антикоагулянтного ефекту варфарину за допомогою CoQ10 [3].

НЕБЕЖНІ ДІЇ ТА ТОКСИЧНІСТЬ CoQ10

Спостереження та клінічні випробування на сьогоднішній день показують, що екзогенний CoQ10 практично нетоксичний, як з точки зору гострої, так і хронічної токсичності. Це не дивно, враховуючи той факт, що ця сполука природним чином зустрічається в організмі людини.
Овервад та ін., Узагальнюючи в 1999 році поточні знання про роль CoQ10 у здоров’ї та різних захворюваннях, прийшли до висновку, що ніяких серйозних побічних ефектів не спостерігалося у людей, які приймали речовину до 200 мг протягом 6-12 місяців або 100 мг протягом 6 років. . У людей, які приймали препарати CoQ10, спорадично повідомлялося про нудоту, втрату апетиту, діарею, почервоніння шкіри та незначне підвищення рівня лактатдегідрогенази та трансаміназ у сироватці крові [3].

РЕЗЮМЕ

Результати багатьох доклінічних і клінічних досліджень, представлені вище, вказують на безпеку та терапевтичну ефективність коензиму Q10 при деяких хворобливих станах. Ці дані, здається, підтверджують гіпотезу про те, що порушення виробництва та вивільнення енергії є причиною багатьох захворювань. Корекція порушених біоенергетичних процесів введенням екзогенного коензиму Q10 може зменшити нездужання пацієнта, полегшити перебіг або навіть повністю усунути хворобу. Однак слід підкреслити, що терапевтичний ефект зазвичай досягається після більш тривалого періоду використання цієї сполуки (тижні, місяці) і, перш за все, у людей з ендогенним дефіцитом убіхінону.

 

 

1. E. Siemieniuk, E. Skrzydlewska – Postępy Hig Med. Dośw. 2005; 59: 150-159 
2. K. Folkers – The American Journal of Clinical Nutrition 1974; 27: 1026 - 1034 
3. J. Drzewoski – Farmakologia kliniczna koenzymu Q10; Warszawa 2001 
4. A. Danysz – Koenzym Q10 i jego rola w lecznictwie 
5. AR Gaby – Alt Med Rev 1996; 1(1): 11-17 
6. AR Gaby – Alt Med Rev 1996; 1(3): 168-175 
7. R. Alleva et al. – Proz. Natl. Akad. Wissenschaft. USA 1995; 92: 9388-9391 
8. Alt Med Rev 1998; 3(1): 58-61 
9. A. Danysz – Koenzym Q10 w leczeniu przyzębicy. 
10. J. Kucharska i wsp. – Die erste Konferenz der International Coenzyme Q1o Association, Boston, 1998, 61 abstr.
11. A. Długosz – The first Conference of the International Coenzyme Q1o Association, Boston, 1998, 121 abstr. 
12. E. Bliznakov – Das Journal der American Nutraceutical Association; Sommer 2002, Bd. 5, Nr. 3: 32-38 
13. Xing Li Wang et al. – Am J Clin Nutr 2004; 80: 649-55