chlorophyll

CHLOROFYL

Posted on

CHLOROFYL Zelená je prevládajúca farba vegetácie počas veľkej časti vegetačného obdobia. Charakteristickou zelenou farbou rastlín je pôsobenie farbiva chlorofylu, ktoré je vo významnom množstve prítomné v listoch rastlín. Chlorofyl dostal prezývku „tekuté slnko“, pretože absorbuje slnečnú energiu. Jedno príslovie hovorí: „Vnútri zelené, vnútri čisté“. Živé organizmy patriace do Ríše rastlín sa skladajú z rôznych typov buniek, ktoré možno rozdeliť […]